Naša ponuka zahŕňa produkty nemeckej firmy Gramoflor. Substráty sa vyrábajú a miešajú zo starých rašelinísk, ktoré sa nachádzajú v Nemecku. Substráty sú vysokej kvality a neobsahujú žiadne geopatogénne organizmy (ako napr. zárodky rôznych druhov hmyzu a pod.). Zaužívalo sa pre ne pomenovanie „substráty bez mušiek“.

Pre zaujímavosť - podobné rašeliniská sa nachádzajú aj u nás na Slovensku v Suchej Hore, ale pre rôzne problémy sa z nich rašelina neťaží a nedistribuuje.